Pražští záchranáři loni oživili 42 procent pacientů v klinické smrti

Pražským záchranářům se loni podařilo oživit 42 procent pacientů se zástavou krevního oběhu ve stavu klinické smrti. Z 570 takto oživovaných pacientů se jich 17 procent vrátilo do života bez vážnějších obtíží, uvedl v úterý šéf pražské záchranky Zdeněk Schwarz s tím, že se metropole těmito čísly řadí ke světové špičce.

Přejeme klidné svátky, hezké Vánoce a úspěšný nový rok

Dovolte, abychom vám všem, našim příznivcům, kolegům a přátelům, popřáli co možná nejklidnější svátky Vánoční a hodně úspěchů, pevných nervů a zdraví do příštího roku.

... a pokuste se trávit letošní sváteční volno v klidném duchu, relaxujte a věnujte se Vašim blízkým

Udělejme radost dětem, které stráví letošní Vánoce v nemocnici

Pomozte nám a zapojte se do projektu, ve kterém chceme pomoci dětem v nemocnicích, které zde budou muset trávit letošní Vánoce, ale i mnoho času navíc. V tomto projektu budou obdarované dlouhodobě hospitalizované děti a zároveň podpořená dětská oddělení všeobecných i fakultních nemocnic ve věci materiálního vybavení společenských místností.

Co můžete darovat?

Informace o změně právní úpravy sdružovacího práva

Změny platné od 1. ledna 2014

Obecně

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon č. 304/2013 Sb.“).

Citované zákony k témuž datu zrušují zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“) a zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 116/1985 Sb.“).

Blíží se kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" (ZZA)

Již za několik málo dní začíná kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Pokud jste se rozhodli, ale nepřihlásili, tak můžete učinit ZDE.
Pokud jste se ještě řádně nedozhodli, tak přikládáme několik málo fotek pro inspiraci při rozhodování, jak probíhal minulý kurz na jaře.

Platnost rekvalifikačního kurzu ZZA

Vážení příznivci,

v posledních dnech se často setkáváme s dotazy ohledně platnosti certifikátu, který vydáváme po úspěšném absolvování kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Dovolil bych si tady uvést několik faktických připomínek a ujištění.

Průjezd vozidel IZS

Snad již každému řidiči se někdy stalo, že musel uvolnit prostor sanitce či hasičskému vozu mířícímu k autonehodě. A jistě také není málo případů, kdy řidiči tuto situaci nezvládnou zcela optimálně a zkomplikují tak cestu k zasaženému a zvýší dojezdový čas ZZS. Tuto konkrétní situaci upravuje přímo zákon o silničním provozu, ze kterého vám přináším malý praktický výtah:
Vozidlo s právem přednostní jízdy musí být označeno zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy. Ze zákona takto označena mohou být vozidla:

Očkovací kalendář

Tentokrát vám přinášíme vhodnou pomůcku, která vám umožní zajistit sobě nebo svým dětem správné a včasné očkování. Očkování (vakcinace) je součástí prevence určitých nemocí a v České republice je u některých onemocnění povinné. Principem je aplikace antigenu, který následně navodí imunitní reakci organizmu a tak zvýší jeho odolnost proti té které chorobě.

Spolupráce složek integrovaného záchranného systému

Časopis Rescue report 21. 5. 2012 zveřejnil velmi přehledný článek o součástech IZS, kterého jsme i my součástí, a proto vám ho zde ve zkrácené podobě přinášíme:

Od roku 2001 existuje v České republice integrovaný záchranný systém. Mezi jeho základní složky Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany, zdravotnická záchranná služba a Policie České republiky.

Fetální medicína - pozvánka

Fetální medicína - pozvánka

13. celostátní konference fetální medicíny s mezinárodní účastí se uskuteční v pátek 11. ledna 2013 v kongresovém sále nemocnice Na Homolce. Záštitu nad konferencí převzal prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, a hlavní garantem akce je prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Stránky

Prihlásit se k odběru Zdravotníci a záchranáři primární péče RSS