Jste zde

Školení a kurzy

Spolek Zdravotníci a záchranáři primární péče poskytuje kurzy v oblasti záchranářství a základní pomoci. Naši specialisté jsou připraveni předat vám všechny potřebné znalosti k úspěšnému zakončení kurzu. Své znalosti dokážete uplatnit i v reálném životě díky praktické části kurzu. Po absolvování je možnost získat platný certifikát. Naši nabídku tvoří následující kurzy, které jsou rozdělené mezi základní a specializované:

Základní kurzy pro všechny:

    Praktická výuka první pomoci
  1. Základní život zachraňující úkony
  2. Základy první pomoci
  3. Zdravotník zotavovacích akcí
  4. Specializované kurzy:

  5. Kardiopulmocerebrální resuscitace
  6. Specializovaná první pomoc dětem
  7. Traumatologie horních končetin

Pokud jste zde nenašli kurz, dle vašich představ, můžeme vámi požadovaný kurz po individuální dohodě vytvořit. Kontaktujte nás zde.


Aktuálně vypsané kurzy:

Datum Kurz rozsah stav

Přehled kurzů též na: dat cz Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Základní kurzy jsou určené všem zájemcům z laické veřejnosti, kteří mají zájem se dozvědět a naučit těm nejzákladnějším dovednostem z pole terénního zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že tyto kurzy jsou určené veřejnosti, nevyžadují se žádné předchozí znalosti ani předpoklady. Vše se od nás naučíte. Samotný kurz je vhodně prolínán praktickým výcvikem pomocí reálných modelových situací, zajímavými přednáškami a zkušenostmi z praxe. Kurzy jsou obzvlášť doporučené pedagogickým pracovníkům, zaměstnancům bez patřičného proškolení, řidičům, vedoucím pracovníkům a ostatním, kteří tyto znalosti vyžadují.

Specializované kurzy pro náročnější zájemce přinesou nejnovější znalosti a postupy k danému tématu kurzu, tedy užší okruh témat, který je podrobněji rozváděn. Kurzy jsou určené pro ty, kteří absolvovali alespoň nějaký základní kurz a nadchli se pro téma jednoho ze specializovaných kurzů. Tato úzce profilovaná témata přináší obzvlášť praktické informace, které již nejsou natolik laické a posouvají Vaše možnosti znalosti, které můžete využít v osobním i profesním životě.


Učební materiály k našim kurzům (přístupné jen pro frekventanty)

Ceník doplňkových a nadstandartních úkonů (platí pro oblast kurzů a školení, platný od 1.1.2014)