Jste zde

Platnost rekvalifikačního kurzu ZZA

Vážení příznivci,

v posledních dnech se často setkáváme s dotazy ohledně platnosti certifikátu, který vydáváme po úspěšném absolvování kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA). Dovolil bych si tady uvést několik faktických připomínek a ujištění.

Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) je rekvalifikační kurz ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s tím, že je již modulovaný, tzn., že kurz má pevně nařízené některé podmínky, které žádající subjekt zkrátka musí přijmout. Bohužel se stává to, že mnoho organizací si "uděluje" akreditace kurzy, které vůbec neexistují a ani se nedají akreditovat, což nejen, že klame spotřebitele, ale předevím uvrhuje stín na organizace, které se snaží veřejnosti poskytnout kvalitní kurzy.

Platnost rekvalifikačního kurzu ZZA
Tato rekvalifikační činnost je časově neomezená, to znamená, že kurz jednou absolvujete a máte jej na celý život. Není potřeba provádět nesmyslná doškolování, přeškolování a mnoho dalších povyků pro nic. To, že jiné organizace tyto kurzy a následně osvědčení o absolvování časově omezují je nejspíš z ekonomických a interních důvodů. Nicméně řidičský průkaz byste si také nechtěli nechávat po 4 letech prodlužovat, že? Pokud o tento kurz máte zájem, investujete do svého vzdělání, do záchrany života Vašich blízkých a ostatních lidí a především můžete tento kurz využít pro vykonávání fuknce zdravotníka na letních rekondičních akcích, školách v přírodě, lyžařských vzdělávacích výcvicích a mnoho dalšího využití.

Příliš mnoho peněz?
Zdá se Vám 2990 Kč za tento kurz příliš, přičemž jste našli nabídku jinde např. za 1500 Kč? Ověřte si, jestli dostanete po absolvování kurzu platný a akreditovaný certifikát. Dále také to, že takový kurz bude jistě omezen platností 4 let, kdy budete muset zaplatit několik dalších stokorun, aby Vám certifikát platil. Pokud ovšem v těch levných nabídkách zapátráte pořádněji, zjistíte, že částky okolo 1500 Kč jsou pouze pro členy dané organizace, bez vystavení akreditovaného certifikátu. Dále naleznete položku "ZZA pro pedagogy", což je stejný kurz za cenu přes 3000 Kč, který ovšem má neomezenou platnost osvědčení a MUSÍ být akreditován MŠMT. Náš kurz je jednorázově možná na první pohled dražší, ale zajišťuje kvalitní, seriózní a spolehlivou výuku s kvalitními pomůckami, novým zdravotnickým materiálem, technikou a mnoho dalšího jako např. Wi-fi, občerstvení, exkurze sanitního vozidla...

Výhody u nás!
U nás platí pravidlo, že za hodně peněz, hodně muziky. A to doslova. Za Vaši důveru svěřit nám Vaše vzdělávání, zajistíme, aby veškeré znalosti byly reálně použitelné, srozumitelně aplikované a především, aby Vás tento kurz bavil.

- Neomezená platnost osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu
- Akreditovaný kurz MŠMT (v našem případě číslo jednací: MSMT-6734/13-212/195)
- Kvalitní prostory s bezdrátovým internetem
- Občerstvení v ceně kurzu
- Prohlídka sanitního vozidla
- Zařazení do databáze zdravotníků

Pokud budete mít nějaké dotazy o zodpovězení doplňujících informací, neváhejte se obrátit na kohokoliv z vedení sdružení, případně na email: info@zzpp.cz

Děkuji za pozornost a těším se s Vámi na shledání na některém z našich kurzů
Ignác Šneiberg
předseda ZZPP o.s.