Jste zde

Přihlášení

Závazná přihláška na kurz ZZA (zdravotník zotavovacích akcí)

Datum konání kurzu
Jméno
Příjmení
Titul
Datum narození
Ulice a číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
   
Osobní dotazník
 
Povolání (příp. statut)
Předchozí kurz(y) první pomoci
Trestní bezúhonnost
Dokončené středoškolské vzdělání
Dotaz či poznámka
Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Zdravotníci a záchranáři primární péče o.s., se sídlem Běhounkova 2305, 158 00 Praha, Česká republika, IČ: 22612653 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely archivace dat a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány).
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Registrace ZZPP u úřadu pro ochranu osobních údajů