Jste zde

Přejeme klidné svátky, hezké Vánoce a úspěšný nový rok

Dovolte, abychom vám všem, našim příznivcům, kolegům a přátelům, popřáli co možná nejklidnější svátky Vánoční a hodně úspěchů, pevných nervů a zdraví do příštího roku.

... a pokuste se trávit letošní sváteční volno v klidném duchu, relaxujte a věnujte se Vašim blízkým

Příští rok bude ve znamení velkých změn. Změn v naší politice, v občanském zákoníku a především v tomto sdružení (globální změny klimatu řešit nemusíme ;-) ). Tyto změny jsou nezbytné pro další chod sdružení a je proto potřeba aktualizace některých věcí. Změny ZZPP plánujeme především z důvodu lepší efektivity práce, lepší propagace z vnějšku a přípravě členů pro činnosti, které jsme si vyčlenili. A to jak konkrétní cíle, tak všeobecné cíle ve stanovách.
Pokud s námi alespoň trochu soucítíte a máte přání nás jakkoliv podpořit, ozvěte se nám. Stejně tak pokud by Vás těšila jakákoliv spolupráce.

Změnám zdar, mnoho štěstí všem ostatním, kteří plánují významné změny též a úspěšný příští rok 2014

Za celý tým a členstvo ZZPP
Ignác Šneiberg
předseda