Jste zde

Traumatologie horních končetin

Traumatologie horních končetin

Rozsah kurzu: 8 hodin
Forma kurzu: prezenční
Publikace: Traumatologie horních končetin v PNP
Minimální počet účastníků: 6
Vstupní požadavky: Absolvování kurzu první pomoci v rozsahu alespoň 12 hodin, dokončené středoškolské vzdělání

Anotace:Anatomie horních končetin, vyšetřovací metody, pojmy, biomedicína, pružnost a pevnost kostí, diagnosy, ošetření, principy zobrazovacích metod, ideální fixace, využití moderních zdravotnických prostředků, ošetření v PNP.

Cíle: V tomto úzce specializovaném kuzu bude frekventant seznámen odbornými postupy při diagnostice a následné léčbě při traumatologii horních končetin. Samozřejmostí je důkladný anatomický rozbor horních končetin. Další významná kapitola jsou vyšetřovací metody na základě kterých je možné stanovit předběžnou diagnozu a na základě toho postupovat v léčbě. Kurz je doplňen odbornými kapitolami z biomedicíny o samotných fyzikálních vlastnostech kostí a tkání. Nechybí ani praktické nácviky všech druhů fixací a další ošetřovací praxe.

Zakončení kurzu: Teoretický + praktický test (15 min)
Osvědčení: Osvědčení o absolvování, Infokarta ZZPP

Cena kurzu: 790 Kč/osoba