Jste zde

Základní život zachraňující úkony

Logo ZŽZÚ
Základní život zachraňující úkony

Rozsah kurzu: 4 hodiny (2h teorie + 2h praxe)
Forma kurzu: prezenční, individuální
Publikace: Základní život zachraňující úkony
Minimální počet účastníků: 10

Anotace: Přivolání pomoci, zástava krvácení, postupy při bezvědomí, KPCR (oživování), traumatický šok, pneumothorax, technická pomoc.
Výklad - ZŽZÚ
Cíle: Cílem tohoto kurzu je rozšířit základní vědomosti široké veřejnosti při záchraně života. V osnově kurzu jsou nejzávažnější a nejkritičtější témata, kdy při odvrácení hrozby rozhodují doslova vteřiny. Obsahem jsou ryze praktické úkony, se kterými se člověk denně setkává a dále několik nejdůležitějších zásad z technické první pomoci.
Tento kurz je naprostý základ, který by měl každý zaměstnanec a řidič znát dle zákona!!! Nyní podle nově vydaných ERC Guidelines 2018

Zakončení kurzu: písemný testík (15 minut)
Osvědčení: Certifikát vydaný naším sdružením, Infokarta ZZPP

Cena kurzu: 300 Kč/osoba
Praktická výuka - ZŽZÚPřihlašování zde