Jste zde

Kardiopulmocerebrální resuscitace

Kardiopulmocerebrální resuscitace

Rozsah kurzu: 4 hodiny
Forma kurzu: prezenční, individuální
Publikace: KPCR v praxi
Minimální počet účastníků: 6
Vstupní požadavky: absolvovaný alespoň 10 hodinový kurz první pomoci (jehož obsahem byla i resuscitace).

Anotace: Základní slovník, historie KPCR, oživovací metody, výzkum a statistika, řetěz přežití, metodika, komprese, ventilace, ideální poloha zachránce, ochranné pomůcky, defibrilace, specifika při KPCR u dětí, etika v resuscitaci, Evropská rada pro resuscitaci, trénink, AED, ventilační pomůcky (ambuvak, atd.).

Cíle: Úzce zaměřený, specializovaný kurz zaměřený na resuscitaci. Kurz je vhodný pro všechny, kteří by rádi vypilovali oživovací techniku, dozvěděli se nejnovější informace z pole resuscitace a získali znalosti z rozšířené KPCR. Obsahem kurzu jsou zajímavá a praktická témata. Primární v tomto kurzu je praktický nácvik na resuscitačním trenažéru se zpětnou vazbou instruktora a individuálním vyhodnocením. Používáme metodiku výuky převzatou Českou radou pro resuscitaci /2006/ vycházející z doporučených postupů ILCOR.Nyní podle nově vydaných ERC Guidelines 2015

Zakončení kurzu: praktická zkouška
Osvědčení: Osvědčení o účasti, Infokarta ZZPP

Cena kurzu: 390 Kč/osoba