Jste zde

Zdravotník zotavovacích akcí

Logo ZZA
Zdravotník zotavovacích akcí

Akreditace: MSMT-6734/13-212/195

Rozsah kurzu: 42 hodin (23h teorie, 19h praxe)
Forma kurzu: prezenční
Publikace: Zdravotník zotavovacích akcí
Minimální počet účastníků: 10
Vstupní požadavky: dokončené středoškolské vzdělání, trestní bezúhonnost
Běh akce: dat cz Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Anotace: Somatologie, základy první pomoci, technická PP, prevence úrazů, život zachraňující úkony: krvácení, šok, bezvědomí, KPCR, pneumothorax; rány a jejich třídění, fraktury + poranění pohybového aparátu, poranění hlavy a krku, polytraumata, úrazy el. proudem, poranění oka, uší, nosu, úst; interna (infarkt myokardu, angina pectoris, diabetes mellitus, kolaps, epilepsie, cévní mozková příhoda, náhlá příhoda břišní, asthma bronchiale, aspirace cizího tělesa), náhlý porod, termická poranění, chemická poranění, intoxikace a toxikologie, crush syndrom, blast syndrom, tonutí, akutní psychické poruchy, nemoci (laryngitida, epiglotitida, virové onemocnění, bakteriální onemocnění, nachlazení, průjmové onemocnění, kašel, alergie, žaludeční kyselost, kožní nemoci), vyšetřovací metody, práce zdravotníka, zdravotnická dokumentace, lékárnička, základy hygieny, vyhláška o zotavovacích akcích. Nyní podle nově vydaných ERC Guidelines 2015

Cíle: Tento akreditovaný kurz ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy opravňuje k vykonávání funkce zdravotníka na letních táborech, školách v přírodě, na rekondičních akcích a taktéž na dalších akcích, kde je zapotřebí zdravotnického pracovníka. Kurz probíhá formou přednášek, interaktivních situací (video, audio záznamy), zobrazení poranění reálnou fotografií. Nechybí dostatek praktických nácviků, tzv. "dostání pod kůži", outdoorových nácviků v terénu, výuka záchrany ve vodě a modelové maskované situace. Oproti jiným organizacím uvádíme praktické zkušenosti, které jsou pro posluchače kurzů obrovským přínosem a v praxi je využijí. Nadrámcový obsah o běžných nemocech, rozpoznání bakteriálního a virového onemocnění a základy léčebných metod dávají tomuto kurzu široké možnosti působnosti. Vše je vyloženo srozumitelnou a přitom jednoduchou formou zkušeným instruktorem, který ochotně zodpoví veškeré dotazy a může se komukoliv individuálně věnovat v případě potřeby. Posluchači se dozvědí o samotné práci zdravotníka, povinné administrativě, hygienickým zásadám a zákonům a vyhláškám, které se jeho práce týkají

Principy tohoto kurzu jsou založeny na dlouholetých zkušenostech, osvědčených metodách teoretické i praktické výuky, širokého spektra výuky (od drobných úrazů po komplikované nemoci) a dokonalých vědomostech zdravotnických instruktorů.

Zakončení kurzu: písemný test (45 minut), praktická zkouška
Osvědčení: Certifikát akreditovaný a vydaný MŠMT, certifikát vydaný sdružením, průkaz zdravotníka zotavovacích akcí, Infokarta ZZPP

Cena kurzu: 2900 Kč/osoba

Přihlašování zde