Jste zde

Vedení organizace

Představenstvo:

Ignác Šneiberg, DiS.

Předseda - statutární zástupce zařízení
E-mail: zzpp@igisnei.cz

Jiří Novotný, DiS.

Místopředseda

Ing. Vojtěch Roztočil

Ekonom

MUDr. Ondřej Felix

Revizor - controlling


MUDr. Ondřej Felix

Vedoucí lékař
Kontakt:

MUDr. Jakub Mikeš

Garant akreditace, lékař
Kontakt: http://www.toplekar.cz/lekari/1237908-mikes-jakub.html

Jiří Novotný

vedoucí NLZP

Mgr. Petr Bouček

Advokát, právní zastoupení
AKTT

Jitka Krůlová

Ošetřovatelská péče

Instruktor