Jste zde

Identifikační prvky ZZPP

Logo
Logem sdružení je modrá hvězda života, kterou protíná středově souměrná křivka z levé horní části, přecházející hvězdou do pravé dolní části pod text. V logu je též zanesen zkratkový název sdružení ZZPP, který je v součásti hvězdy života, ale zároveň pomocí obrysů vystupuje do pravé části celku loga.
Logo - Zdravotníci a záchranáři primární péče o.s.

Průkaz člena
Pozadí členského / služebního průkazu je tvořeno dvěmi vodorovnými obdélníky - horní modré barvy, spodní červené barvy. V pozadí jsou též bezpečnostní prvky a v provedení vodoznaku velký státní znak. Nadpis je názvem sdružení, pod kterým vede žlutá linka. V pravé horní části je vyobrazena modrá hvězda života a v pravé dolní části je vyobrazena česká státní vlajka. Pod nápisem "Průkaz člena" je uvedená průkazová fotografie člena v aktuální podobě. Vpravo od fotografie je ID, tedy identifikační číslo člena/zaměstnance. Každé ID musí být odlišné. Pod tímto údajem se nachází jméno a příjmení člena, funkce, kterou ve sdružení zastává, zařazení a datum narození.
Pozadí zadní strany průkazu je totožné, bezpečnostní prvky jsou pozměněny. Vlevo nahoře je umístěno logo ZZPP, vpravo nahoře oficiální logo ministerstva vnitra ČR. Mezi těmito logy je pro kontrolu opět ID člena/zaměstnance a pod tímto údajem vymezená platnost. V poli zvláštní záznamy, které je uvedené uprostřed vlevo se vyskytují záznamy o kvalifikacích, odbornostech a dalších schopnostech daného člena/zaměstnance (např.: Zdravotnický instruktor, BOZP technik, Zdravotnický servis, Řidič ZZS atd.). Vedle je prostor pro obdélníkové razítko "Zdravotníci a záchranáři primární péče o.s." modré barvy s adresnými údaji, IČ, telefonním číslem, emailem a pořadovým číslem razítka: 1. Pod všemi prvky je rozepsáno poučení pro kohokoliv, kdo průkaz nalezne a výzva, aby jej vrátil nebo odevzdal na úřadovně policie.
Průkaz člena ZZPP - přední strana
Průkaz člena ZZPP - zadní strana

ID karta vozidla

ID karta vozidla ZZPP

Oděv

Pracovní oděv - uniforma

Další prvky