Jste zde

Cíle a náplně činnosti

Cíle této organizace jsou:
a) Ochrana života a zdraví

 • Vštípit zásady lidskosti při poskytování jakékoliv pomoci, především zdravotnické
 • Zásady prevence v oblasti zdraví, jak předejít samotnému poskytování první pomoci
 • Aktivně se podílet na ochraně života a zdraví v profesním poměru sdružení, ale i ve vlastním soukromí a šíření dobré povedomosti vůči veřejnosti
 • Poskytování informací veřenosti o ochraně zdraví různými formami sdělení

b) Školící a vzdělávací činnost v první pomoci a přednemocniční neodkladné péči

 • Poskytování kvalitních kurzů, které zaručují skutečnou záchranu života v laickém měřítku
 • Vytvoření širokého spektra zdravotnických kurzů, které porývají všechny obvyklé i neobvyklé situace, kde je potřeba pomoci

c) Šíření povědomí o poskytování první pomoci a záchraně života

 • Seznamování široké veřejnosti se zásadami první pomoci a těmi nejdůležitějšími úkony
 • Minimalizování mýtů o první pomoci a moderním zdravotnictví
 • Poskytování informací veřenosti různými formami sdělení

d) Spolupráce v rámci integrovaného záchranného systému

 • Spolupracovat s dalšími složkami IZS, jak v poměru sdružení, tak v případě soukromých záležitostí
 • Maximálně usnadnit práci profesionálním složkám IZS, ale i dalším zúčastněným
 • Zapojení do pátrací a vyhledávací činnosti
 • Profesionální akceschopnost a primární nasazení v případě nutnosti

e) Spolupráce a kooperace při mimořádných událostech
f) Poradenská a konzultační činnost

 • Být nápomocni a ochotně všem pomoci v případě dotazování na oblast naší všeobecné činnosti
 • Bezplatně poskytnou relevantní a pravdivé informace všem

g) Humanitární činnost
h) Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy