Jste zde

Jezdi bezpečně!

Při hustém provozu, který vyvolá kolonu stojících, nebo pomalu jedoucích vozidel, vždy myslete na to, že před Vámi někdo bojuje o život, a že každou chvíli se za Vámi bude neprůjezdnými skulinkami prodírat vozidlo IZS a podle toho jednejte. Zastavte vozidlo co nejblíže při pravém okraji, aby vozidla IZS mohla bezpečně a co nejrychleji projet. Podobnou informaci jsme zde již uváděli před pár lety - o nutnosti průjezdu vozidel IZS.
Při jízdě na silnici o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy se vždy řaďte v pravém jízdním pruhu co nejblíže při pravém okraji, v levém jízdním pruhu co nejblíže při levém okraji vozovky.
Při jízdě na silnici o třech a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy se řaďte v pravém jízdním pruhu co nejblíže při pravém okraji, v prostředním pruhu co nejvíc vpravo a v levém jízdním pruhu co nejblíže při levém okraji vozovky.

V době, kdy dochází k prudkému nárůstu dopravních komplikací způsobených zejména obrovským nárůstem účastníků silničního provozu, ale i dopravní infrastrukturou městských aglomerací, která stále odpovídá spíše nárokům 70.let minulého století než roku 2009 pohybují se vozidla záchranných složek, která mají právo využívat práva přednosti v jízdě zejména ve větších městech se stále větším rizikem kolizní situace nebo dopravní nehody. Vzhledem k stále rostoucímu počtu výjezdů ZZS / násobky počtu zásahů ostatních složek IZS / se tato problematika týká zejména Zdravotnických záchranných služeb. / V roce 2008 uskutečnily Zdravotnické záchranné služby v ČR celkem přes 728 000 výjezdů / počet ošetřených pacientů je 729 762 /. Z tohoto důvodu, se vedoucí pracovníci ZZS začínají velmi intenzivně zabývat legislativními otázkami, jsou vytvářena zatím vnitropodniková pravidla jízdy pro sanitní vozidla a současně zlepšována všemi dostupnými prostředky viditelnost vozidla na komunikacích. Postupně vzniká v širším fóru i koncept bezpečné sanity, jehož cílem je prostřednictvím vytvoření bezpečné zástavby sanitních vozidel, jejich zbarvení, speciálního polepu a výstražných zvukovým a světelných zařízení odpovídajících evropským normám a doporučením, výrazně zvýšit bezpečnost posádek i pacientů.

Z výše uvedeného textu vyplývá samozřejmě i pro ZZS nepříjemný fakt, že stále častěji dochází k dopravním nehodám, jejichž účastníky jsou i vozidla zdravotnických záchranných služeb. Přesto, že z 90% nejsou viníky těchto nehod řidiči sanitních vozidel záchranné služby, už jejich pohyb po komunikaci se zapnutými výstražnými zvukovými a světelnými zařízeními samozřejmě indukuje určité riziko a řada – zejména méně zkušených nebo nepozorných řidičů není schopna se jejich přítomností na komunikaci vyrovnat bez kolize. Z tohoto důvodu jednotlivé záchranné služby, pojišťovny, výrobci sanitních vozidel, společnost urgentní medicíny, asociace záchranářů a nově i Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR snaží pořádat různé kurzy a nácviky pro řidiče sanitních vozidel, semináře na téma bezpečná jízda sanitním vozidlem apod.

Nejen pro řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě! Paragraf 41 361/2000 zákona pojednává o vozidlech vybavenými zvláštním výstražným světlem modré barvy. Buďme ohleduplní k vozidlům s právem předností jízdy. Ona jsou ta, která spěchají v hustém provozu často plném bezohledných řidičů, aby někomu z nás zachránila majetek, zdraví nebo dokonce život.

Cílem akce Jezdi bezpečně je upozornit zaměstnance zdravotnických záchranných služeb na nebezpečí a rizika, která hrozí při nehodě nejen posádce sanitního vozidla, ale i převáženým pacientům a ostatním účastníkům silničního provozu. Toto upozornění však nemá být jen jednorázové, ale je realizováno trvalým umístěním varovných plakátů na každém výjezdovém místě, garážích a služebních místnostech Zdravotnické záchranné služby v celé ČR.