Jste zde

Specializovaná první pomoc dětem

Přihlášení na kurz specializovaná první pomoc dětem

Datum konání kurzu
Jméno
Příjmení
Titul
Datum narození
Ulice a číslo popisné
Město
PSČ
Kontaktní e-mail
Kontaktní telefon
   
Osobní dotazník
 
Povolání (příp. statut)
Předchozí kurz(y) první pomoci
Dotaz či poznámka
Souhlas se zpracováním osobních údajůSouhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Zdravotníci a záchranáři primární péče o.s., se sídlem Běhounkova 2305, 158 00 Praha, Česká republika, IČ: 22612653 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely archivace dat a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány).
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Registrace ZZPP u úřadu pro ochranu osobních údajů